[HEAD]
[MENU_SITE]
[HEADER1]
[HEADER2]
[HEADER3]

Trang nhất » Sản phẩm » Quạt Hộp » Quạt Điện Dân Dụng » Quạt

[HEADER] [TOP]

Quạt Hộp

Quạt hộp vinawind 300-LP
Đăng ngày 03-05-2014 06:49:45 PM
Giá : 300 000 VND
Công suất: 38W Lưu lượng gió: 47,4 m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,19m3/min/W Đường kính sải cánh: ~300mm.

Quạt hộp vinawind QH300-TL
Đăng ngày 03-05-2014 06:04:35 PM
Giá : 300 000 VND
Công suất: 38W Lưu lượng gió: 47,4 m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,19m3/min/W Đường kính sải cánh: ~300mm.

Quạt hộp vinawind 350-LP
Đăng ngày 03-05-2014 05:53:45 PM
Giá : 345 000 VND
Công suất: 41W Lưu lượng gió: 47,4 m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,16m3/min/W Đường kính sải cánh: ~350mm.

Quạt hộp vinawind 350G-LP
Đăng ngày 03-05-2014 05:47:43 PM
Giá : 345 000 VND
Công suất: 41W Lưu lượng gió: 47,4 m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,16m3/min/W Đường kính sải cánh: ~350mm.

Quạt hộp vinawind QH350-TL
Đăng ngày 03-05-2014 05:41:32 PM
Giá : 345 000 VND
Công suất: 41W Lưu lượng gió: 47,4 m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,16m3/min/W Đường kính sải cánh: ~350mm.

  [BOTTOM] [FOOTER]
[FOOTER_SITE]
Design By: HoangGiaGroup.vn